ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
20  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

 

Οι περιλήψεις των εργασιών θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου www.panelliniopirinikisiatrikis2018.gr  και στη σελίδα ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Πριν την υποβολή της εργασίας, υποχρεωτικά πρέπει να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική σελίδα ΕΓΓΡΑΦΕΣ.

Μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή θα βάλετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που δώσατε και στην συνέχεια ανέβασμα εργασίας , δηλώνετε το αρχείο από τον υπολογιστή σας και πατάτε αποστολή.

Μέχρι το τέλος λήξης της ημερομηνίας Υποβολής Εργασιών, θα μπορείτε να κάνετε όποιες αλλαγές επιθυμείτε.

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.Οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλλουν τις περιλήψεις τους μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου  στην σελίδα ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ μέχρι 31 Μαρτίου 2018

  1. Η περίληψη πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.
  2. Ο τίτλος της εργασίας να γραφτεί με κεφαλαία γράμματα.
  3. Να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία που ζητάει η σελίδα κυρίως αυτά με τον αστερίσκο είναι απαραίτητα για να γίνει η αποστολή.
  4. Το κείμενο της περίληψης να μην υπερβαίνει τις 350 λέξεις.
  5. Τα κείμενα θα συμπεριληφθούν σε USB stick όπως ακριβώς υποβλήθηκαν προς έγκριση. Διορθώσεις ή αντικαταστάσεις κειμένων μετά την λήξη της ημερομηνίας υποβολής εργασιών δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή.
  6. Για να γίνει δεκτή προς αξιολόγηση η εργασία θα πρέπει τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων να έχει κάνει εγγραφή.
  7. Για να ανακοινωθεί η εργασία στο συνέδριο, εφόσον έχει γίνει δεκτή από την Επιστημονική Επιτροπή, θα πρέπει οι συγγραφείς να έχουν πραγματοποιήσει την οικονομική εγγραφή τους.
  8. Ένας συγγραφέας μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία εργασίες εφόσον έχει κάνει εγγραφή.
  9. Η αποδοχή ή μη της περίληψης θα ανακοινωθεί στον συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία με email μέχρι της 30 Απριλίου 2018. Εάν δεν λάβετε απάντηση μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του συνεδρίου στο τηλέφωνο. 2810223356 κα Εύα Γουβιανάκη.