ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.Οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλλουν τις περιλήψεις τους μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου  στην σελίδα ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ μέχρι 20 Απριλίου 2018

  1. Η περίληψη πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.
  2. Ο τίτλος της εργασίας να γραφτεί με κεφαλαία γράμματα.
  3. Να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία που ζητάει η σελίδα κυρίως αυτά με τον αστερίσκο είναι απαραίτητα για να γίνει η αποστολή.
  4. Το κείμενο της περίληψης να μην υπερβαίνει τις 350 λέξεις.
  5. Τα κείμενα θα συμπεριληφθούν σε USB stick όπως ακριβώς υποβλήθηκαν προς έγκριση. Διορθώσεις ή αντικαταστάσεις κειμένων μετά την λήξη της ημερομηνίας υποβολής εργασιών δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή.
  6. Για να γίνει δεκτή προς αξιολόγηση η εργασία θα πρέπει τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων να έχει κάνει εγγραφή.
  7. Για να ανακοινωθεί η εργασία στο συνέδριο, εφόσον έχει γίνει δεκτή από την Επιστημονική Επιτροπή, θα πρέπει οι συγγραφείς να έχουν πραγματοποιήσει την οικονομική εγγραφή τους.
  8. Ένας συγγραφέας μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία εργασίες εφόσον έχει κάνει εγγραφή.
  9. Η αποδοχή ή μη της περίληψης θα ανακοινωθεί στον συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία με email μέχρι της 11 Μαίου 2018. Εάν δεν λάβετε απάντηση μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του συνεδρίου στο τηλέφωνο. 2810223356 κα Εύα Γουβιανάκη.